card
3 дугаар улирлын тайлангийн хугацаа эхэллээ.

3 дугаар улирлын тайлангийн хугацаа эхэллээ.

Та www.etax.mta.mn хаягаар тайлангаа хугацаандаа ирүүлээрэй.

Дэлгэрэнгүй
ААНОАТ-ын хуулиас

ААНОАТ-ын хуулиас

Татварын хялбаршуулсан горимд хэрхэн бүртгүүлэх талаар

Дэлгэрэнгүй
Татварын ерөнхий хуулиас

Татварын ерөнхий хуулиас

Татварын ерөнхий хуулийн 29 дүгээр зүйлд заасны дагуу Татвар төлөгч татварын тайланг хуулиар тогтоосон хугацаанд, батлагдсан загвар, зааврын дагуу цахим, эсхүл цаасан хэлбэрээр үйлдэж, харьяа татварын албанд тушаана.

Дэлгэрэнгүй
2 дугаар улиралд худалдан авсан баримтаа амжиж бүртгүүлээрэй.

2 дугаар улиралд худалдан авсан баримтаа амжиж бүртгүүлээрэй.

2020 оны 2-р улирлын цахим төлбөрийн баримтаа 2020.07.08-ны 23:59:59 цагаас өмнө амжиж бүртгүүлэн #НӨАТ-ын буцаан олголтын урамшууллаа авна уу.

Дэлгэрэнгүй
НӨАТ-ын сугалааны тохирлын талаар

НӨАТ-ын сугалааны тохирлын талаар

НӨАТ-ын журмын өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг танилцуулж байна.

Дэлгэрэнгүй
Тусгайлсан татварын харилцаа

Тусгайлсан татварын харилцаа

Үйл ажиллагааны удирдлагыг Монгол Улсаас хэрэгжүүлдэг гадаадын аж ахуйн нэгжийн татварын харилцаа

Дэлгэрэнгүй
Тусгайлсан татварын харилцаа

Тусгайлсан татварын харилцаа

Татварын хялбаршуулсан горим ашиглах талаар

Дэлгэрэнгүй
ААНОАТ-ыг тайлагнах талаар

ААНОАТ-ыг тайлагнах талаар

ААНОАТ-ын хуулиас танилцуулж байна.

Дэлгэрэнгүй
Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвараас

Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвараас

л хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгч хуулийн этгээд нь үл хөдлөх эд хөрөнгийн жилийн албан татварыг улирал бүрийн сүүлийн сарын 15-ны дотор тэнцүү хэмжээгээр тооцож төлнө.

Дэлгэрэнгүй
Цалин хөлс тэдгээртэй адилтгах орлогоос суутгасан татварын тайлан ирүүлэх талаар

Цалин хөлс тэдгээртэй адилтгах орлогоос суутгасан татварын тайлан ирүүлэх талаар

Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого, шууд бус орлогод суутгасан албан татварын тайлангийн маягтыг нөхөх заавар

Дэлгэрэнгүй
НӨАТ-ын хуулиас

НӨАТ-ын хуулиас

Нэмэгдсэн өртөгийн албан татварыг төсөвт төвлөрүүлэх тайлагнах тухай

Дэлгэрэнгүй
Цалингийн орлогод ногдуулан суутгасан албан татварын тайлангийн мэдээг хэрхэн нөхөх талаар

Цалингийн орлогод ногдуулан суутгасан албан татварын тайлангийн мэдээг хэрхэн нөхөх талаар

Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, тэдгээртэй адилтгах орлого болон шууд бус орлогод ногдуулан суутгасан албан татварын тайлангийн хавсралт мэдээний маягт нөхөх заавар.

Дэлгэрэнгүй
Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулиас

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулиас

Шинэчилсэн Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн  22.1.2 дахь заалтаар “хөгжлийн бэрхшээлтэй хувь хүний орлого”-ыг албан татвараас чөлөөлөхөөр заасан талаар

Дэлгэрэнгүй
НӨАТ:  Үндсэн хөрөнгө худалдан авахад төлсөн албан татварыг хасалт хийх заавар.

НӨАТ: Үндсэн хөрөнгө худалдан авахад төлсөн албан татварыг хасалт хийх заавар.

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 14.1.5- д заасан үндсэн хөрөнгө худалдан авахад төлсөн албан татварыг хасалт хийх заавар.

Дэлгэрэнгүй
Хяналт шалгалтын ажил хийхэд анхаарах асуудлууд

Хяналт шалгалтын ажил хийхэд анхаарах асуудлууд

Татварын шинэчилсэн хуулийн хэрэгжилттэй холбогдуулан хяналт шалгалтын ажил хийхэд анхаарах асуудлуудыг танилцуулж байна.

Дэлгэрэнгүй