Баян-Өндөр суманд "Татварын явуулын цогц үйлчилгээ"-г үзүүлж ажиллалаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 25. 17 цаг 56 минут
иргэдэд 4 удаа сургалт зохион байгуулж 64 татвар төлөгч хамрагдаж 5 иргэний цахим баримтын засварыг хийж нууц үг дахин олгосон.
Дэлгэрэнгүй

Цахим татварын тайлагналын сургалт

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 24. 10 цаг 10 минут
Жижиг сегментийн буюу тайлангаа хоцроож ирүүлдэг, засварладаг аж ахуй нэгжүүдийн захирал нягтлан бодогч нарт сургалт зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Шинэ татвар төлөгчдөд сургалт зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 20. 11 цаг 37 минут
татвар төлөгчөөр хэрхэн бүртгүүлэх, цахим тайлангийн системд яаж ажиллах, тоон гарын үсгийн хэрэглэх заавар, татварын тайлангаа үнэн, зөв хугацаанд нь илгээх талаар болон нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын системийн талаар мэдээлэл өглөө.
Дэлгэрэнгүй

"Төрийн байгууллагуудын нээлттэй хаалганы өдөрлөг"-өөр иргэдэд татварын хуулийг сурталчилав.

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 17. 11 цаг 15 минут
иргэдийн асуусан татвартай холбоотой асуултанд хариулт өгч, НӨАТ-ын е-баримт шинээр нээх, нууц үгээ мартсан иргэдэд нууц үгийг нь сэргээх, ААН илгээгээгүй төлөвт байгаа болон үнийн дүн зөрүүтэй баримтуудыг шалган, ХХОАТ-ын хуулийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөөр зөвөлгөө өгч иргэдэд үйлчилж ажиллалаа.
Дэлгэрэнгүй

Өвөрхангай аймгийн Татварын хэлтсийн 2018 оны 08 дугаар сарын 31-ны өдрийн байдлаарх орлогын төлөвлөгөө гүйцэтгэлийн мэдээ

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 13. 16 цаг 58 минут
2018 оны 08 сарын 31-ны байдлаар 8 тэрбум 146 сая 716.5 төгрөг оруулахаас 9 тэрбум 347 сая 825.5 төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөөний биелэлт 116,2 хувьтай байна.
Дэлгэрэнгүй

Өвөрхангай аймгийн Татварын хэлтэс Арвайхээр сумын орон нутгийн орлогын бүрдүүлэлт, татварын бааз суурийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Арвайхээр сумын ИТХ-тай хамтран нэгдсэн удирдамжийн дагуу хүнс, барааны зах дээр ажиллаж байна.

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 07. 15 цаг 59 минут
Энэхүү ажлын үр дүнд сумын төсвийн татварын орлого, татварын бааз суурь нэмэгдэж, татвараа төлдөггүй зарим байнгын худалдаа эрхлэгч болон түр худалдаа эрхлэгч иргэн, аж ахуй нэгжүүд бүрэн хамрагдаж, татвар төлдөг болж, татвар төлөгчдийн хууль, эрх зүйн мэдлэг дээшилнэ.
Дэлгэрэнгүй

НӨАТУС-ын талаар дараах ажлуудыг зохион байгуулна.

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 06. 14 цаг 02 минут
Төвлөрсөн томоохон зах, худалдааны төвүүдэд татварын хууль тогтоомжийг тайлбарлан таниулах, сургалт сурталчилгаа хийх ажлыг Өвөрхангай аймгийн хэмжээнд зохион байгуулна.
Дэлгэрэнгүй

НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ

Нийтэлсэн: 2018 он 08 сар 24. 10 цаг 47 минут
Энэ хуулийг 2018 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр баталсан Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Дэлгэрэнгүй