card
ААНОАТ-аас хөнгөлөх, чөлөөлөх тухай хуультай танилцана уу.

ААНОАТ-аас хөнгөлөх, чөлөөлөх тухай хуультай танилцана уу.

ААНОАТ-аас хөнгөлөх, чөлөөлөх тухай хуулийг 2020 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд дагаж мөрдөнө.

Дэлгэрэнгүй
НӨАТ-ын хуулиас

НӨАТ-ын хуулиас

Татвар төлөгч та бүхэн Монголын татварын албаны Цахим татварын нэгдсэн систем http://etax.mta.mn мөн татварын зөвлөгөө өгөх 1800-1288 утсанд хандаж, цахимаар үйлчлүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАР СУУТГАН ТӨЛӨГЧӨӨР БҮРТГҮҮЛЭХ  ЗӨВЛӨМЖ

НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАР СУУТГАН ТӨЛӨГЧӨӨР БҮРТГҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ

Татварын албанаас гэрчилгээ олгосноор албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгэгдэнэ.

Дэлгэрэнгүй
Та тээврийн хэрэгслийн татвараа цахимаар төлөөрэй.

Та тээврийн хэрэгслийн татвараа цахимаар төлөөрэй.

Татвар төлөгч Та автомашины татвараа төлөхдөө дараах 7-төрлөөс аль хялбарыг өөрөө сонгож үйлчлүүлээрэй.

Дэлгэрэнгүй
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвартай холбоотой цахим заавартай танилцаарай.

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвартай холбоотой цахим заавартай танилцаарай.

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвартай холбоотой цахим заавар, танилцуулгыг хүргэж байна.

Дэлгэрэнгүй
Үнэ шилжилтийн тайлан гаргахтай холбоотой цахим заавруудыг эндээс үзээрэй.

Үнэ шилжилтийн тайлан гаргахтай холбоотой цахим заавруудыг эндээс үзээрэй.

Үнэ шилжилтийн тайлан гаргахтай холбоотой цахим заавруудыг нэгтгэн хүргэж байна. Та доорх заавруудтай танилцаад үнэ шилжилтийн тайлангаа цахимаар илгээгээрэй.

Дэлгэрэнгүй
Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу тайлан гаргах заавар, хичээлүүд

Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу тайлан гаргах заавар, хичээлүүд

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан гаргахтай холбоотой заавар хичээлүүдийг нэгтгэн хүргэж байна.

Дэлгэрэнгүй
Та ХХОАТ-ын тайлангаа ирүүлээрэй.

Та ХХОАТ-ын тайлангаа ирүүлээрэй.

Төрийн албан хаагчид Авилгын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах тухай хуулийн дагуу Хувийн ашиг сонирхол, Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргадаг. Энэхүү мэдүүлгийн өөрийн орлогын мэдүүлэг хэсэг нь хувь хүний татварын тайлангийн дүн мэдээтэй тохирч байх ёстойг анхаараарай.

Дэлгэрэнгүй
ААНОАТ-ын хуулиас

ААНОАТ-ын хуулиас

ААНОАТ-ын жилийн эцсийн тайлангаа 02 сарын 10-ны дотор ирүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй
Татварын тайлангаа хугацаандаа илгээнэ үү.

Татварын тайлангаа хугацаандаа илгээнэ үү.

Татвар төлөгч та бүхэн Монголын татварын албаны Цахим татварын нэгдсэн систем http://etax.mta.mn мөн татварын зөвлөгөө өгөх 1800-1288 утсанд хандаж, цахимаар үйлчлүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
НӨАТ-аас чөлөөлөх тухай

НӨАТ-аас чөлөөлөх тухай

хуулийг 2020 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрөөс 2021 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл хугацаанд дагаж мөрдөнө.

Дэлгэрэнгүй
Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх тухай хуультай танилцана уу.

Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх тухай хуультай танилцана уу.

Энэ хуулийг 2020 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд дагаж мөрдөнө.

Дэлгэрэнгүй
2020 оны 12 сарын ОАТ болон НӨАТ-ын тайлан ирүүлэх хугацаа эхэллээ.

2020 оны 12 сарын ОАТ болон НӨАТ-ын тайлан ирүүлэх хугацаа эхэллээ.

Татвар төлөгч та бүхэн Монголын татварын албаны Цахим татварын нэгдсэн систем http://etax.mta.mn мөн татварын зөвлөгөө өгөх 1800-1288 утсанд хандаж, цахимаар үйлчлүүлнэ үү. #Цахимаар_үйлчлүүлж_цар_тахлаас_сэргийлье #Маскаа_зүүе_гараа_угаая

Дэлгэрэнгүй
НӨАТ-ийн тухай хуулиас

НӨАТ-ийн тухай хуулиас

НӨАТ-ын 10 сарын тайлангаа 11 сарын 10-ны дотор ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
3 дугаар улирлын тайлангийн хугацаа эхэллээ.

3 дугаар улирлын тайлангийн хугацаа эхэллээ.

Та www.etax.mta.mn хаягаар тайлангаа хугацаандаа ирүүлээрэй.

Дэлгэрэнгүй
ААНОАТ-ын хуулиас

ААНОАТ-ын хуулиас

Татварын хялбаршуулсан горимд хэрхэн бүртгүүлэх талаар

Дэлгэрэнгүй