card
Татварын тайлангаа хугацаандаа илгээнэ үү.

Татварын тайлангаа хугацаандаа илгээнэ үү.

Татвар төлөгч та бүхэн Монголын татварын албаны Цахим татварын нэгдсэн систем http://etax.mta.mn мөн татварын зөвлөгөө өгөх 1800-1288 утсанд хандаж, цахимаар үйлчлүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
НӨАТ-аас чөлөөлөх тухай

НӨАТ-аас чөлөөлөх тухай

хуулийг 2020 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрөөс 2021 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл хугацаанд дагаж мөрдөнө.

Дэлгэрэнгүй
Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх тухай хуультай танилцана уу.

Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх тухай хуультай танилцана уу.

Энэ хуулийг 2020 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд дагаж мөрдөнө.

Дэлгэрэнгүй
2020 оны 12 сарын ОАТ болон НӨАТ-ын тайлан ирүүлэх хугацаа эхэллээ.

2020 оны 12 сарын ОАТ болон НӨАТ-ын тайлан ирүүлэх хугацаа эхэллээ.

Татвар төлөгч та бүхэн Монголын татварын албаны Цахим татварын нэгдсэн систем http://etax.mta.mn мөн татварын зөвлөгөө өгөх 1800-1288 утсанд хандаж, цахимаар үйлчлүүлнэ үү. #Цахимаар_үйлчлүүлж_цар_тахлаас_сэргийлье #Маскаа_зүүе_гараа_угаая

Дэлгэрэнгүй
НӨАТ-ийн тухай хуулиас

НӨАТ-ийн тухай хуулиас

НӨАТ-ын 10 сарын тайлангаа 11 сарын 10-ны дотор ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
3 дугаар улирлын тайлангийн хугацаа эхэллээ.

3 дугаар улирлын тайлангийн хугацаа эхэллээ.

Та www.etax.mta.mn хаягаар тайлангаа хугацаандаа ирүүлээрэй.

Дэлгэрэнгүй
ААНОАТ-ын хуулиас

ААНОАТ-ын хуулиас

Татварын хялбаршуулсан горимд хэрхэн бүртгүүлэх талаар

Дэлгэрэнгүй
Татварын ерөнхий хуулиас

Татварын ерөнхий хуулиас

Татварын ерөнхий хуулийн 29 дүгээр зүйлд заасны дагуу Татвар төлөгч татварын тайланг хуулиар тогтоосон хугацаанд, батлагдсан загвар, зааврын дагуу цахим, эсхүл цаасан хэлбэрээр үйлдэж, харьяа татварын албанд тушаана.

Дэлгэрэнгүй
2 дугаар улиралд худалдан авсан баримтаа амжиж бүртгүүлээрэй.

2 дугаар улиралд худалдан авсан баримтаа амжиж бүртгүүлээрэй.

2020 оны 2-р улирлын цахим төлбөрийн баримтаа 2020.07.08-ны 23:59:59 цагаас өмнө амжиж бүртгүүлэн #НӨАТ-ын буцаан олголтын урамшууллаа авна уу.

Дэлгэрэнгүй
НӨАТ-ын сугалааны тохирлын талаар

НӨАТ-ын сугалааны тохирлын талаар

НӨАТ-ын журмын өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг танилцуулж байна.

Дэлгэрэнгүй
Тусгайлсан татварын харилцаа

Тусгайлсан татварын харилцаа

Үйл ажиллагааны удирдлагыг Монгол Улсаас хэрэгжүүлдэг гадаадын аж ахуйн нэгжийн татварын харилцаа

Дэлгэрэнгүй
Тусгайлсан татварын харилцаа

Тусгайлсан татварын харилцаа

Татварын хялбаршуулсан горим ашиглах талаар

Дэлгэрэнгүй
ААНОАТ-ыг тайлагнах талаар

ААНОАТ-ыг тайлагнах талаар

ААНОАТ-ын хуулиас танилцуулж байна.

Дэлгэрэнгүй
Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвараас

Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвараас

л хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгч хуулийн этгээд нь үл хөдлөх эд хөрөнгийн жилийн албан татварыг улирал бүрийн сүүлийн сарын 15-ны дотор тэнцүү хэмжээгээр тооцож төлнө.

Дэлгэрэнгүй