Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн сургалтанд хамрагдлаа.

Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн сургалтанд хамрагдлаа.

Өвөрхангай аймгийн Татварын хэлтсээс Өвөрхангай аймаг дахь Тагнуулийн хэлтсийн мэдээлэл аюулгүй байдлын ажилтан Ч.Ууганбаярыг  урьж ирүүлэн Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, мэдээллийн аюулгүй байдлын талаар сургалт зохион байгууллаа

Дэлгэрэнгүй
Тарагт суманд сургалт зохион байгууллаа.

Тарагт суманд сургалт зохион байгууллаа.

Татварын явуулын үйлчилгээг хүргэж ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй
“Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил”-ийн хүрээнд  Татварын хэлтсийн ТТХТасгийг нэг өнгө төрхтэй болгон засварлалаа.

“Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил”-ийн хүрээнд Татварын хэлтсийн ТТХТасгийг нэг өнгө төрхтэй болгон засварлалаа.

“Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил”-ийн хүрээнд Татварын хэлтсийн ТТХТасгийг нэг өнгө төрхтэй болгон засварлалаа.

Дэлгэрэнгүй
“Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил”-ийн хүрээнд  “Татварын  явуулын үйлчилгээ”-г  15 сумын иргэдэд хүргэлээ .

“Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил”-ийн хүрээнд “Татварын явуулын үйлчилгээ”-г 15 сумын иргэдэд хүргэлээ .

Монгол улсын Засгийн газраас 2019 оныг “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил” болгон зарласантай холбогдуулан татварын удирдлагын нэгдсэн системийн хүрээнд “Татварын явуулын үйлчилгээ”-г үзүүлж, татвар төлөгчид болон иргэдэд татварын хууль тогтоомж, журам, заавар, цахим татварын тайлан болон и-баримтын талаар зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй
“ИРГЭН ТӨВТЭЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД  “ДУУДЛАГААР ҮЗҮҮЛЭХ ТАТВАРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ”-Г НЭВРТҮҮЛЛЭЭ.

“ИРГЭН ТӨВТЭЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД “ДУУДЛАГААР ҮЗҮҮЛЭХ ТАТВАРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ”-Г НЭВРТҮҮЛЛЭЭ.

Татвар төлөгчидөд үйлчлэх үйл ажиллагааны гол зорилго нь татвар төлөгчдөд зөвөлгөө өгөх, татварын хууль тогтоомж, татварын албаны үйл ажиллагааг сурталчилан олон нийтэд нээлттэй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх, татвар төлөгчидтэй хамтран ажиллах зарчмаар татвараа өөрөө тодорхойлж, бүх нийтээр шударгаар төлдөг тогтолцоог төгөлдөршүүлэх, татвар төлөгчид болон ирээдүйн татвар төлөгчдөд татварын боловсрол олгох ажиллагааг зохион байгуулдаг.

Дэлгэрэнгүй
Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвараа 2 сарын 15-ны дотор төлнө үү.

Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвараа 2 сарын 15-ны дотор төлнө үү.

Албан татвар төлөгч нь үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тайланг дараа оны 2 дугаар сарын 10-ны дотор харьяалагдах татварын албанд тушаана.

Дэлгэрэнгүй
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ЭЗЭМШИГЧ ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ЭЗЭМШИГЧ ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

Т тээврийн хэрэгслийн албан татвараа 06 сарын 01-ны дотор төлнө үү

Дэлгэрэнгүй
Татварын хэлтсийн даргын мэндчилгээ

Татварын хэлтсийн даргын мэндчилгээ

Өвөрхангай аймгийн Татварын хэлтсийн хувьд улс, орон нутгийн төсвийн татварын орлогод 14,9 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэхээс 19,7 тэрбум төвлөрүүлсэн амжилттай ажиллаа. Энэхүү орлогыг бүрдүүлэх нөр их ажилд тэргүүн эгнээнд ажилласан татварын байцаагч, хураагч ажилтнууддаа, тэдний маань арыг авч яваа гэр бүлийнхэнд нь, хамтран ажилласан төрийн байгууллагууд, бизнесүүддээ ТАЛАРХАЖ байгаагаа илэрхийлж байна.

Дэлгэрэнгүй
2020 оны 1 сарын 1-нээс Татварын 3 хууль шинээр хэрэгжиж эхэллээ.

2020 оны 1 сарын 1-нээс Татварын 3 хууль шинээр хэрэгжиж эхэллээ.

Энэхүү шинэчилсэн багц хууль нь татвар төлөгчийн татвараа төлөх, тайлагнах үйл явцыг хялбаршуулснаас гадна төлөх татварын хэмжээний талаар өмнөх хуульд байсан зохицуулалтын хүрээг тэлсэн, зарим  төрлийн хөнгөлөлтийг шинээр бий болгосон.

Дэлгэрэнгүй
Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тайлангийн маягт өөрчлөгдлөө.

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тайлангийн маягт өөрчлөгдлөө.

шинээр батлагдсан тайлангийн маягтуудын дагуу 2019 оны 4 дүгээр улирлын тайлант хугацаанаас эхлэн тайлан, мэдээг 2020 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн дотор жилд 1 удаа цахимаар гарган хүргүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй

"Албан татварын хувь хэмжээ тогтоох тухай" Өвөрхангай аймгийн ИТХ-ын тогтоол

1.ажлын байр, лангуу зэрэг тодорхой байршилд байрлахгүй ил задгай худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж байгаа хувь хүн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 1,5 хувь 2.хувиараа зорчигч, эсхүл ачаа тээврийн үйлчилгээ эрхэлж байгаа хувь хүн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 5 хувь, 3. Аймгийн харъяалалгүй явуулын худалдаа эрхэлж буй хувь хүн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 50 хувиар тус бүр төлөхөөр тогтоолоо.

Дэлгэрэнгүй
Ебаримт аппликейшн ашиглан төлсөн татвараа хардаг,  төлбөр хураамжуудаа төлдөг болсон.

Ебаримт аппликейшн ашиглан төлсөн татвараа хардаг, төлбөр хураамжуудаа төлдөг болсон.

Ибаримт аппликейшнээр төлбөрийн баримт бүртгүүлэхэд ДАТА төлбөр бодогдохгүй болсон.

Дэлгэрэнгүй
Хархорин сумын байцаагч нар тээврийн хэрэгсэлийн татвар төлөлтөнд шалгалт хийлээ.

Хархорин сумын байцаагч нар тээврийн хэрэгсэлийн татвар төлөлтөнд шалгалт хийлээ.

нийт 35 тээврийн хэрэгсэл шалгаснаас татвар тѳлѳѳгүй 8 тээврийн хэрэгсэлийн зѳрчил илэрч 495.000 тѳгрѳгийн татвар хураан тѳсѳвт тѳвлѳрүүллээ. 

Дэлгэрэнгүй
Татварын тайлантай холбоотой ХҮСЭЛТ-ийг хэрхэн  илгээх вэ?

Татварын тайлантай холбоотой ХҮСЭЛТ-ийг хэрхэн илгээх вэ?

Тухайн хүсэлтийг татварын улсын байцаагч зөвшөөрсөн тохиолдолд Татвар төлөгч та хүсэлтийн  түүх  цэсээр орж тайлангийн хугацааг эхлүүлэх гэсэн товчийг дарснаар тайланг засварлах эрх үүснэ. Тайлан засварлах хүсэлт эхэлснээс хойш 24 цагийн дотор засварлах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй
 Аймгийн цагдаагийн газартай хамтран ачаа тээврийн болон такси үйлчилгээ эрхлэгч иргэдийг татварт хамруулан ажиллаж байна.

Аймгийн цагдаагийн газартай хамтран ачаа тээврийн болон такси үйлчилгээ эрхлэгч иргэдийг татварт хамруулан ажиллаж байна.

Өвөрхангай аймгийн татварын хэлтсийн  орлогын тасгийн байцаагч нар Аймгийн цагдаагийн газартай хамтран ачаа тээврийн болон такси үйлчилгээ эрхлэгч иргэдийг татварт хамруулан ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Өвөрхангай Татварын хэлтсээс  сумдад сургалт, сурталчилгааг хүргэлээ.

Өвөрхангай Татварын хэлтсээс сумдад сургалт, сурталчилгааг хүргэлээ.

Татварын шинэчлэл-2 аяныг “Өнөөдрөөс илүү маргааш“ уриатайгаар хэрэгжүүлэн Татварын явуулын үйлчилгээг үзүүлж ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй
НӨАТ-ын тайлан ирүүлэх хугацаа өнөөдөр дуусна.

НӨАТ-ын тайлан ирүүлэх хугацаа өнөөдөр дуусна.

Албан татвар суутган төлөгч нь борлуулсан бараа, ажил, үйлчилгээнд ногдох албан татварыг доор дурдсан журмаар дараа сарын 10-ны өдрийн дотор төрийн сангийн нэгдсэн дансанд шилжүүлж, баталсан маягтын дагуу тайлангаа харьяалах татварын албанд тушаана:

Дэлгэрэнгүй
Татварын хяналт шалгалтын тасгийн 2016-2019 оны хийсэн ажлын тайлан

Татварын хяналт шалгалтын тасгийн 2016-2019 оны хийсэн ажлын тайлан

Өвөрхангай аймгийн Татварын хэлтсийн Хяналт шалгалтын тасгийн 2016-2019 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар хийсэн ажлын тайлан графикаар

Дэлгэрэнгүй