Төгрөг суманд сургалт зохион байгууллаа.

Төгрөг сумын татвар төлөгч ААН байгууллага, иргэд болон ЗДТГазар, цэцэрлэг, сургуулийн албан хаагчдад  ААНОАТ-ын тухай хууль, ХХОАТ-ын тухай хууль, НӨАТУС, QR код, НӨАТ-ын тухай хуулиудаар Өвөрхангай аймгийн Татварын хэлтсийн ТУБ  Ц. Даваасүрэн  , З.Түмэндэмбэрэл, Я.Наранчимэг, С.Оюун-Эрдэнэ нар сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд хамрагдсан албан байгууллага болон татвар төлөгчиддөө амжилт хүсье.