НӨАТ-ын тайлан ирүүлэх хугацаа өнөөдөр дуусна.

НӨАТ-ын тайлан ирүүлэх хугацаа өнөөдөр дуусна.

Албан татвар суутган төлөгч нь борлуулсан бараа, ажил, үйлчилгээнд ногдох албан татварыг доор дурдсан журмаар дараа сарын 10-ны өдрийн дотор төрийн сангийн нэгдсэн дансанд шилжүүлж, баталсан маягтын дагуу тайлангаа харьяалах татварын албанд тушаана:

Дэлгэрэнгүй
Татварын хяналт шалгалтын тасгийн 2016-2019 оны хийсэн ажлын тайлан

Татварын хяналт шалгалтын тасгийн 2016-2019 оны хийсэн ажлын тайлан

Өвөрхангай аймгийн Татварын хэлтсийн Хяналт шалгалтын тасгийн 2016-2019 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар хийсэн ажлын тайлан графикаар

Дэлгэрэнгүй
“Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил”-ийн хүрээнд  “Дуудлагаар үзүүлэх татварын үйлчилгээ”-г  нэвтрүүллээ.

“Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил”-ийн хүрээнд “Дуудлагаар үзүүлэх татварын үйлчилгээ”-г нэвтрүүллээ.

2019 оны 10 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн Өвөрхангай аймгийн Татварын хэлтэс дуудлагаар татварын үйлчилгээг үзүүлэх программыг нэвтрүүлэн үйлчилгээ үзүүлж эхлээд байна. Энэ хугацаанд 92  дуудлагад ХХОАТ-ын хууль, НӨАТ, е-баримтийн талаар болон татвартай холбоотой бусад асуултуудад хариулт өгч ажиллаад байна.

Дэлгэрэнгүй
Салбар газруудыг бүртгэх, ногдол, төлөлтийг хянах ажил эхэллээ.

Салбар газруудыг бүртгэх, ногдол, төлөлтийг хянах ажил эхэллээ.

Тус ажлын хэсэг нь 2019 оны 08 дугаар сарын 29-ны өдрөөс 12 сарын 01-ны өдөр хүртэл ажиллана.

Дэлгэрэнгүй
НӨАТ-ын тайлангаа хугацаандаа илгээнэ үү.

НӨАТ-ын тайлангаа хугацаандаа илгээнэ үү.

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тайланг дараа сарын 10-ны өдрийн дотор харьяалах татварын албанд тушаана.

Дэлгэрэнгүй
НӨАТ-ын урамшууллын сугалааны  хонжворын хэмжээ

НӨАТ-ын урамшууллын сугалааны хонжворын хэмжээ

НӨАТУС-ын сугалааны тохирлоор олгох хонжворын хэмжээ

Дэлгэрэнгүй
8 сарын сугалааны тохирлын мэдээ

8 сарын сугалааны тохирлын мэдээ

Сугалааны тохирол журмын дагуу явагдлаа.

Дэлгэрэнгүй
Хувь хүнд баримт нөхөж шивэх  үйлдэл  идэвхгүй боллоо.

Хувь хүнд баримт нөхөж шивэх үйлдэл идэвхгүй боллоо.

Цахим төлбөрийн баримтын системд сар бүрийн 07-ны өдрийг хүртэл хугацаанд хувь хүнд баримт нөхөж шивэх үйлдлийг идэвхгүй болгосон тул цаашид ЗӨВХӨН хувь хүнд олгох төлбөрийн баримтыг нөхөж олгох боломжгүй болсныг анхаарна уу.

Дэлгэрэнгүй
Татварын улсын байцаагч нар Тарагт суманд ажиллалаа.

Татварын улсын байцаагч нар Тарагт суманд ажиллалаа.

Татварын үйлчилгээг хүргэж ажилласан байна.

Дэлгэрэнгүй
05 сард худалдан авсан НӨАТ-ын баримтаа бүртгүүлээд АЗТАН болоорой.

05 сард худалдан авсан НӨАТ-ын баримтаа бүртгүүлээд АЗТАН болоорой.

НӨАТ-ын урамшууллын 2019 оны 06 дугаар сарын сугалааны тохирлын нэвтрүүлэг 06-р  сарын 16-ны ням гарагт Боловсрол телевизээр орон даяар шууд явагдана.

Дэлгэрэнгүй