“Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил”-ийн хүрээнд  Татварын хэлтсийн ТТХТасгийг нэг өнгө төрхтэй болгон засварлалаа.

2019 оныг “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил” болгон зарласантай холбогдуулан Татварын албаны-2 шинэчлэлийн хүрээнд Татварын хэлтсийн татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн өрөөг иргэдэд тав тухтай, нэг өнгө төрхтэй, стандарттай өрөө танхимаар үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой болгон тохижуулж, засварын ажлыг хийж дуусгалаа.