Тарагт суманд сургалт зохион байгууллаа.

Тарагт сумын татвар хураагч Г.Энхцэцэг АТБӨЯХАТ, ҮХХАТ, Галт зэвсгийн албан татвар, Малын тоо толгойн албан татварын талаар ZOOM сургалт зохион байгууллаа.