ТУБ Ц.Даваасүрэн

Өвөрхангай аймгийн Татварын хэлтсийн ТУБ Ц.Даваасүрэн "Татварын хялбаршуулсан горимыг ашиглах, бүртгүүлэх, хасагдах журам"-аар сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд 89 татвар төлөгч хамрагдаж хялбаршуулсан горим ашиглахын давуу тал, үүдэн гарах эрсдэлийн талаар асуулт асууж, хариулт өглөө. Сургалтанд хамрагдсан татвар төлөгчиддөө баярлалаа.