Хялбаршуулсан горимоор тайлагнах хүсэлтээ хэрхэн илгээх вэ

Та дараа жилээс эхлэн хялбаршуулан горимоор тайлан өгөхийг хүсвэл 9-р сарын 30-ний өдрөөс өмнө амжиж хүсэлтээ гаргаарай.

Татвар төлөгч танд цахим зааврууд

Хялбаршуулсан горим

https://www.facebook.com/1412539112388561/posts/2633600630282397/

И баримт

https://www.facebook.com/1412539112388561/posts/2587510018224792/

Татвар төлөх

https://www.facebook.com/1412539112388561/posts/2587629818212812/

Тайлан илгээх

https://www.facebook.com/1412539112388561/posts/2594951214147339/

Хуулийн өөрчлөлт

https://www.facebook.com/1412539112388561/posts/2587501208225673/