Татварын хяналт, шалгалт хийхэд гарсан нийтлэг зөрчил ба түүнээс урьдчилан сэргийлэх сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

Татварын хяналт, шалгалт хийхэд гарсан нийтлэг зөрчил ба түүнээс урьдчилан сэргийлэх сэдэвт сургалтыг Татварын хэлтсийн ХШТ-ын дарга Т.Бадамхорол зохион байгууллаа. Сургалтанд 57 татвар төлөгч хамрагдсан. Татва төлөгчдийн асуусан асуултанд хэлтсийн дарга Н.Эрдэнэсувд хариулт өгч ажиллалаа.