Сурагчдаас ирүүлсэн гар зургуудтай танилцана уу.

ТЕГ-аас зохион байгуулсан гар зургийн уралдаанд Өвөрхангай аймгаас 28 сурагч бүтээлээ хүргүүлсэн байна. Өвөрхангай аймгийн сурагчдаас ТЕГ-ийн Ирээдүйн татвар төлөгчид хуудсанд хүргүүлсэн гар зургийн бүтээлүүдээс 10 бүтээл шалгаруулан 2 дахь шатны шалгаруулалтыг эхлүүлж байна. 2 дахь шатны шалгаруулалт нь Өвөрхангай Татварын хэлтэс хуудсанд LIKE дарж ороод 10 бүтээлээс хамгийн сайныг нь SHARE хийж, LIKE дарсан оноогоор 2021 оны 05 сарын 15-ны өдрийн 16 цаг хүртэл шалгаруулна.