2020 оны 04 дүгээр улирлын ААНОАТ, ХХОАТ-ын тайлан ирүүлэх хугацаа 2021 оны 02 сарын 26-ны өдөр дуусна.

Covid-19 цар тахлын улмаас удаа дараагийн хөл хорио тогтоосонтой холбоотойгоор Санхүүгийн болон Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан, Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан тушаах хугацааг 2021 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийг дуустал сунгасан тул тайлангаа ирүүлнэ үү.