ZOOM-ээр сургалт зохион байгууллаа.

Татварын хэлтсийн дарга Н.Эрдэнэсувд Татварын хэлтсийн албан хаагчдад Малын тоо толгойн албан  татварыг танилцуулж, түүнийг хэрхэн ногдуулах, төлөх, тайлагнах журамд оруулах саналын талаар сургалт зохион байгууллаа. Мөн  цаг үеийн байдалтай холбогдуулан заавар зөвлөгөө өгч харилцан ярилцсан үр дүнтэй сургалт болсон.