Сугалааны хонжвор тань буцаагдсан бол доорх зааврын дагуу засварлаарай.