Гучин-Ус суманд сургалт зохион байгууллаа.

Өвөрхангай аймгийн Татварын хэлтсийн ТУБ Ц. Даваасүрэн , З.Түмэндэмбэрэл, Я.Наранчимэг, С.Оюун-Эрдэнэ нар Гучин-Ус сумын татвар төлөгч ААН, иргэдэд ААНОАТ-ын хууль, НӨАТ-ын хууль, ХХОАТ-ын хууль, QR кодоор ебаримтаа хэрхэн баталгаажуулах талаар сургалт зохион байгууллаа. Сургалтын төгсгөлд асуулт, хариултын АХА тэмцээн зохион байгууллаа.