Баянгол суманд сургалт зохион байгууллаа.

Баянгол сумын татвар төлөгч ААН, иргэдэд ААНОАТ-ын тухай  хууль, НӨАТ-ын тухай хууль, ХХОАТ-ын тухай хууль, НӨАТУС, QR кодын талаар Татварын хэлтсийн дарга Н.Эрдэнэсувд, ТУБ Ц.Даваасүрэн, Р.Наранчулуун, Ж.Амарбаясгалан нар сургалт зохион байгууллаа.