Сантт суманд АХА тэмцээн зохион байгууллаа.

Сант сумын татвар төлөгчдийн дунд асуулт, хариултын АХА тэмцээн зохион байгуулж, 1,2 дугаар байранд орсон иргэнийг  Татварын хэлтсийн даргын Өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагналаа.