Сант суманд сургалт зохион байгууллаа.

Өвөрхангай аймгийн Татварын хэлтсийн дарга Н.Эрдэнэсувд, ТУБ Ц.Даваасүрэн, Р.Наранчулуун,Ж.Амарбаясгалан нар 2020 оны 10 сарын 08-ны өдөр Сант сумын татвар төлөгч ААН, иргэдэд болон сургууль, ЗДТГазар, цэцэрлэгийн албан хаагчдад  ААНОАТ-ын хууль, ХХОАТ-ын хууль, НӨАТУС, QR кодыг хэрхэн өгөх талаар сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд нийт 89 иргэн хамрагдлаа.