Татварын тодорхойлолт хэрхэн авах талаар

Татвар төлөгч иргэн та татварын тодорхойлолт авахдаа Татварын албаны www.etax.mta.mn сайт руу нэвтэрч ороод татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх гэсэн талбарт байгаа мэдээллүүдийг үнэн зөв бөглөж  хүсэлт илгээх товчийг дарна.