2020 оноос НӨАТ-ын буцаан олголтыг улирал бүр олгоно.

2020 оноос эхлэн Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын буцаан олголтыг улирал бүр олгохоор болсон. Журмын дагуу

 1 дүгээр улирлын буцаан олголтыг тус оны 4-р сард,

2 дугаар улирлын буцаан олголтыг 7-р сард,

3-р улирлын буцаан олголтыг 10-р сард,

4-р улирлын буцаан олголтыг дараа оны 1-р сард багтаан иргэдэд олгоно..

Иргэн та худалдан авалт хийх бүрдээ  төлбөрийн баримтаа заавал авч хэвшээрэй. Баримтаа аваад АЗТАН болоорой.