Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвараа 1 дүгээр сарын 25-ны дотор төлнө үү.

ААНОАТ-ын тухай хуулийн дагуу татвараа 2020 оны 1 дүгээр сарын 25-ны дотор төлнө үү. Та татвараа төлөхдөө цахим татварын системээс үүсгэсэн цахим төлбөрийн баримтаараа төлнө үү. Татвараа хугацаандаа төлөөгүй тохиолдолд хугацаандаа төлөөгүй татварт алданги  тооцохыг анхаарна уу.

www.e-tax.mta.mn

Лавлах утас: 70322651