Онцгой албан татвараа 25-ны дотор төлнө үү.

Эрхэм татвар төлөгч та Онцгой албан татвараа 2020 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор цахим татварын системээс үүсгэсэн цахим төлбөрийн баримтаараа  төлнө үү. Татвар төлөх хугацаа дуусахад 3 хоног үлдлээ.

www.e-tax.mta.mn

Лавлах утас: 70322651