НӨАТ-ын урамшууллын сугалааны  хонжворын хэмжээ

 НӨАТУС-ын сугалааны тохирлоор олгох хонжворын хэмжээ
сүүлийн орон нь:
3 орон таарвал 30,0 төгрөг
4 орон таарвал 100,0 төгрөг
5 орон таарвал 1,0 сая төгрөг
6 орон таарвал 5,0 сая төгрөг
7 орон таарвал 10,0 сая төгрөг
8 орон таарвал Супер шагнал 50,0 сая төгрөг хожиж азтан болох юм.