Хувь хүнд баримт нөхөж шивэх  үйлдэл  идэвхгүй боллоо.

Цахим төлбөрийн баримтын системд сар бүрийн 07-ны өдрийг хүртэл хугацаанд хувь хүнд баримт нөхөж шивэх үйлдлийг идэвхгүй болгосон тул цаашид ЗӨВХӨН хувь хүнд олгох төлбөрийн баримтыг нөхөж олгох боломжгүй болсныг анхаарна уу.