ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН АНХААРАЛД

Аж ахуйн нэгж, иргэд цахим төлбөрийн баримтын системд сар бүрийн 07-ны өдрийг хүртэл хугацаанд ХУВЬ ХҮНД  баримт нөхөж шивэх үйлдлийг идэвхигүй болгосон бөгөөд цаашдаа хувь хүнд олгох төлбөрийн баримтыг нөхөн олгох боломжгүй болсон тул анхаарч ажиллана уу.