Татварын газрын дарга Н.Эрдэнэсувдаар ахлуулсан ажлын хэсэг Уянга суманд ажиллалаа.

#Татвар_төлөгчдийн_өдрүүд_2024 #УЯНГА суманд

Татварын газрын дарга Н.Эрдэнэсувдаар ахлуулсан ажлын хэсэг Уянга суманд ажиллалаа. Тус ажлын хэсэг

1. Төсвийн орлого бүрдүүлэхэд хамтран ажилладаг ЗДТГ-ын хамт олонд Талархал

2. Сумын шилдэг татвар төлөгч ААН, иргэнд Өргөмжлөл

3. Хамгийн их баримт олгосон 2 иргэнд Талархал гардууллаа.

#Татвар_төлөгчдийн_дунд

4. ААНОАТ-ын тухай хууль, ХХОАТ-ын тухай хууль, “Татварын хяналт шалгалтаар нийтлэг гарч буй нийтлэг зөрчил” урьдчилан сэргийлэх сургалт 3 удаа ,

5. ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдад “Татвар миний ирээдүй” сургалт 2 удаа

6. ЕБС-ийн сурагчдын дунд асуулт хариултын тэмцээн

7. Татвар төлөгчдийн дунд ДАРТС-ын тэмцээн тус тус зохион байгууллаа.

8. Мөн “Татварын байцаагч ах, эгчийн нэг өдөр” танилцах уулзалтаар татварын байцаагч нарын хамт татвар төлөгчдөд зөвлөгөө, мэдээллийг хүргэж ажиллалаа.

#хариуцлагатай_татвар_төлөгч

#Татвар_төлөгчдийн_өдрүүд_2024

#Татвар_төлөгч_танд_баярлалаа