“АЛБАН ХААГЧДАА ВИТАМИНЖУУЛАЛТАД ХАМРУУЛЛАА”

Албан хаагчдынхаа эрүүл мэндийг дэмжих, витамины дутагдлыг нөхөх, биеийн дархлааг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Эм гоо” эмийн сантай хамтран ханивит, хиповит, ментавит, D зэрэг витаминуудаар албан хаагчдынхаа 3 сарын хэрэгцээг  хангаж ажиллалаа.