Татварын газрын албан хаагчид Эрүүл мэндийн сургалт, нүдний оношилгоо, үзлэгт хамрагдлаа.

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг “Ихэр сувд” нүдний эмнэлэгийн “Шилтэй туулай” явуулын хараа зүйн үйлчилгээ Өвөрхангай аймгийн “Эм гоо” ХХК-ны Талст эмийн сантай хамтран   тус газрын албан хаагчдад “Нүдний эрүүл мэнд” сургалтыг зохион байгуулан, ажилчдын нүдний харааг шалган, мэргэжлийн эмчийн үзлэг оношилгоо хийж, бүх төрлийн шил газар дээр нь тааруулах зэрэг цогц үйлчилгээг үзүүлж ажиллалаа.