НӨАТ-аас чөлөөлөгдөх бараа, ажил үйлчилгээ

НӨАТ-аас чөлөөлөгдөх бараа, ажил үйлчилгээ

НЭГ. Дараах БАРАА НӨАТ-аас чөлөөлөгдөнө

-Гаалиар татваргүй нэвтрүүлэхийг зөвшөөрсөн хувийн хэрэглээний бараа;

-Гадаадын дипломат төлөөлөгчийн газар, Нэгдсэн үндэсний байгууллага, түүний төрөлжсөн салбарын хэрэгцээнд зориулан импортоор оруулсан бараа;

-Гадаад улсын Засгийн газар, олон улсын байгууллагаас буцалтгүй болон хүмүүнлэгийн тусламж, хөнгөлөлттэй зээлээр авсан бараа;

-хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний тусгай зориулалтын хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, автотээврийн хэрэгсэл;

-иргэний агаарын хөлөг, хөдөлгүүр болон газар дээрх дадлагажуур, тэдгээрийн эд анги, бүрэлдэхүүн хэсэг,

-орон сууцны зориулалтаар ашиглаж байгаа байр,

-эмчилгээний цус, цусан бүтээгдэхүүн, эд эрхтэн;

-хийн түлш, түүний сав, тоног төхөөрөмж, тусгай зориулалтын машин механизм, техник хэрэгсэл, тоноглол;

-Монголбанкнаас хийлгэсэн мөнгөн тэмдэгт, мөнгөн дэвсгэрт;

-борлуулсан алт;

-эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын туршилтын бүтээгдэхүүн;

-экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүн;

-улс хоорондын шуудангийн илгээмж;

- газрын тостой холбогдсон машин, техник, материал, химийн болон тэсрэх бодис, сэлбэг хэрэгсэл;

- газрын тос;

-чөлөөт бүсэд зорчигчийн худалдаж авсан гурван сая төгрөг хүртэл үнийн дүнтэй бараа.

-банк, банк бус санхүүгийн байгууллага болон бусад хуулийн этгээдээс гаргасан шаардах эрх;

-үр тариа, төмс, хүнсний ногоо, суулгац, жимс жимсгэнэ, үйлдвэрлэсэн гурил;

-мах махан бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн;

-ЖДҮ-ийн тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл;

-инновацийн түүхий эд, материал, урвалж бодис;

-импортын мод, бэлдэц, модон материал;

-экспортод гаргасан түүхий, угаасан, самнасан ноолуур, арьс шир;

-соёлын өвийг судалж шинжлэх, сэргээн засварлахад ашиглах материал, техник, тоног төхөөрөмж, бодис, багаж хэрэгсэл;

-Монгол Улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газрын албан ажлын болон тэдгээрт ажиллагсдын хувийн хэрэгцээнд зориулж худалдан авсан бараа, гүйцэтгэсэн ажил, үзүүлсэн үйлчилгээ;

-сэргээгдэх эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, түүний дагалдах хэрэгсэл, сэлбэг

ХОЁР. Дараах ҮЙЛЧИЛГЭЭ НӨАТ-аас чөлөөлөгдөнө

- банк болон банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршооны үйлчилгээ;

- даатгалын үйлчилгээ;

- үнэт цаас, хувьцаа гаргах, баталгаа гаргах үйлчилгээ;

- нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын сангийн үйлчилгээ;

- орон сууц хөлслүүлэх үйлчилгээ;

- боловсролын үйлчилгээ;

- эрүүл мэндийн үйлчилгээ;

- шашны байгууллагын үйлчилгээ;

- төрийн байгууллагаас үзүүлж байгаа үйлчилгээ.

- нийтийн тээврийн үйлчилгээ;

- гадаадын жуулчдад үзүүлсэн /туроператор/ үйлчилгээ;

- соёлын өвийг сэргээн засварлах үйлчилгээ;

- оршуулгын үйлчилгээ.

- мал эмнэлгийн үйлчилгээ.

- нотариатын үйлчилгээ,

- виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ.

• Сангийн яамнаас баталсан “Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал”-ыг үндэслэн НӨАТ ногдох болон татвараас чөлөөлөх бараа, үйлчилгээг тодорхойлно.