2023 оны 04 сарын 28-ны өдөр Арвайхээр сумын Захирагчийн албанаас зохион байгуулж буй бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд Татварын хэлтсийн албан хаагчид хуваарьт газрын хог хаягдлыг болон  байгууллагын гадна тал орчмын хогийг  цэвэрлэлээ.
"Хоггүй цэвэр орчинг бий болгоход иргэн бүрийн оролцоо чухал".