Өвөрхангай аймгийн Татварын хэлтсээс жил бүр эмхлэн гаргадаг сонины ээлжит дугаар гарлаа.  

Өвөрхангай аймгийн Татварын хэлтсээс жил бүр эмхлэн гаргадаг сонины ээлжит дугаар гарлаа.  2022 оны үйл ажиллагаа болон хуулийн мэдээ, мэдээллийг багтаасан Өвөрхангайн Мэдээ сонины дугаар маань татвар төлөгчдийн гар дээр очиход бэлэн боллоо.