ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН БУЦААН ОЛГОЛТ ОРООГҮЙ БОЛ ТАТВАРЫН ХЭЛТЭСТ ХАНДАН ЦАХИМ ТАЙЛАНГАА ИЛГЭЭСЭН ЭСЭХЭЭ ШАЛГУУЛААРАЙ.

Өвөрхангай  аймаг 2022 онд хувь хүний орлогын албан татварын тайлангаа цахимаар илгээж баталгаажуулсан 1556 хувь хүнд  1.065,2  сая төгрөгийг хуулийн хугацаанд бүрэн буцаан олгосон.