Өвөрхангай аймгийн татварын албан хаагчид төрийн албан хаагчийн ёс зүй, цаашид анхаарах асуудлууд сургалтанд хамрагдлаа. Сургалтыг Авлигатай тэмцэх газрын комиссар Сэлэнгэ цахимаар  зохион байгууллаа.