Хөгжлийн шийдэл төрийн бус байгууллагаас Авлигтай тэмцэх газартай хамтран төрийн албан хаагчдад Авилгийн эсрэг хууль, авилгаас урьдчилан сэргийлэх талаар сургалт зохион байгууллаа. Тус сургалтанд Өвөрхангай аймгийн Татварын хэлтсийн 15 албан хаагч хамрагдлаа.