Өвөрхангай аймгийн Татварын хэлтсийн албан хаагчид сургалтанд хамрагдлаа.

2022 оны Сургалт хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд  Өвөрхангай аймгийн  гэр бүл, залуучууудын хөгжлийн газрын албан хаагчдыг урьж ирүүлэн   "Хүүхэд хамгаалал ба хүүхдийн хүмүүжлийн эерэг аргад суралцах нь",  "Гэр бүлийн харилцаа" сэдвээр сургалт, мэдээлэл авч хэлтсийн нийт албан хаагчдыг хамрууллаа.