Татварын хэлтсийн албан хаагчид Бүрд, Баян-Өндөр, Есөнзүйл, Өлзийт  сумдад ажиллаж байна.

Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч нар 2021 оны 12 дугаар сард сумдад ажиллаж байгаа бөгөөд энэ удаа Бүрд, Баян-Өндөр, Есөнзүйл, Өлзийт  сумдын худалдаа үйлчилгээ явуулж буй татвар төлөгчдийн татвар төлөлт болон ебаримт олголт, ОАТ-ийн хэрэгжилт хяналт шалгалтын ажил хийх, татвар төлөх талаар арга зүйн зөвлөн туслах ажлуудыг зохион байгууллаа. Тус ажлын хүрээнд ҮХХАТ-ын ногдлын дутуу болон хугацаандаа татвараа төлөөгүй татвар төлөгчдөд хуулийн арга хариуцлага  тооцох ажлыг зохион байгуулж байна.