ААН байгууллага, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн тооллого дуусахад 2 хоног үлдлээ.

Үндэсний статистикийн хорооноос аж ахуйн нэгж, байгууллагын ээлжит тооллого улс орон даяар явагдаж байна. Энэ удаа 100 хувь цахимаар зохион байгуулагдаж байгаагаараа онцлогтой аж. 2021.11.01-нээс өмнө үүсгэн байгуулагдсан бүх ААН, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид, улс төрийн нам, СӨХ, ОУ-ын байгууллагууд хамрагдана. Тооллогод төрийн байгууллагуудын мэдээллийн санг ашиглаж байгаа бөгөөд мэдээллийн сангаас гарах боломжгүй мэдээлллийг маягтын дагуу ААН, иргэд өөрсдөө бөглөж байна.

www.toollogo1212.mn сайтад нэвтрэхдээ ААН-үүд etax.mta.mn сайтад нэвтрэх хаягаараа, иргэн бол татвар төлөгчөөр бүртгүүлтэй бол мөн адил татварын системээр эсвэл emongolia системд бүртгэлтэй хаягаараа нэвтрэх боломжтой. Та www.toollogo1212.mn цахим хуудсанд хандан амжиж хамрагдаарай.