card

СТРАТЕГИ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ АРГАЧЛАЛ, ЗАГВАР

Аргачлал, загвар батлах тухай Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2020 оны 100 дугаар тушаал, тушаалын хавсралтуудыг  ЭНД ДАРЖ харна уу.