card

Тушаал шийдвэрийн дугаар

Тушаалын нэр/агуулга/

Батлагдсан огноо

файл

1

А/01

Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай

2024.01.02

Татах /Үзэх/

2

А/02

Биеийн тамир, спорт хамтлаг байгуулах тухай

2024.01.15

Татах /Үзэх/

3

А/03

Эцэг, эхийн зөвлөл байгуулах тухай

2024.01.15

Татах /Үзэх/

4

А/08

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2024.03.18

Татах /Үзэх/

5

А/10

Ахмадын сангаас хөрөнгө зарцуулах тухай

2024.04.10

Татах /Үзэх/

6

А/16

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасах тухай

2024.05.20

Татах /Үзэх/

7

А/18

Албан хаагчийн ажил гүйцэтгэл, үр дүнг үнэлэх байгууллагын үнэлгээний баг байгуулах тухай

2024.06.03

Татах /Үзэх/

8

А/19

Өмч хамгаалах зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай

2024.06.26

Татах /Үзэх/

9

А/20

Эд хөрөнгийн тооллогын комисс шинэчлэн байгуулах тухай

2024.06.27

Татах /Үзэх/