card

Захиргаа, хуулийн тасгийн үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Захиргаа, хуулийн  тасаг  нь байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй хангах зорилгоор захиргаа, санхүү, хүний нөөц, хуулийн чиглэлээр удирдлагыг мэдээллээр хангах, шийдвэрийн төсөл боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, үнэлж дүгнэх, тайлагнах, хууль, хяналтын байгууллагад төлөөлөх, татварын харилцаанд оролцогчид эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх үндсэн чиг үүрэг хүлээнэ.

   Захиргаа хуулийн тасаг

    Тасгийн дарга

    А.Ганчимэг

    Имэйл хаяг: ganchimeg.a@mta.gov.mn

    Ажлын утас: 7032-3335            

 

 

    Захиргаа хуулийн тасаг

    Архив, бичиг хэргийн ажилтан

    Д.Отгонтуяа

    Имэйл хаяг: otgontuya.d@ov.mta.gov.mn

    Ажлын утас:7032-3339

 

 

    Захиргаа хуулийн тасаг

    Жолооч

    Т.Алтанхуяг

 

 

 

 

    Захиргаа хуулийн тасаг

    Үйлчлэгч

    Ц.Ичинхорлоо