card

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 08/02 дугаар тогтоолын хавсралт

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГТ БҮРТГЭЛТЭЙ АВТОТЭЭВРИЙН БОЛОН ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ ХЭРЭГСЛИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ

                  /төгрөгөөр/

Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн төрөл

Төлбөрийн хэмжээ

/төгрөг/

1

2 дугуйтай мотоцикл

 

2200

2

3 дугуйтай мотоцикл

 

3400

3

Суудлын автомашин /цилиндрийн багтаамжийн нэг см куб тутамд төгрөгөөр/

2001 см3 хүртэл

18

2001-3001 см3

20

3001 см3 болон түүнээс

25

4

Микроавтобус

15 хүртэл хүний суудалтай

35000

5

Автобус

 

50000

6

Ачааны автомашин

1 хүртэл тн-ын даацтай

26000

1-2 тн-ын даацтай

37000

2-3 тн-ын даацтай

47000

3-5 тн-ын даацтай

57000

5-8 тн-ын даацтай

85000

8-10 тн-ын даацтай

95000

10-20 тн-ын даацтай

120000

20-30 тн-ын даацтай

180000

30-40 тн-ын даацтай

240000

40-50 тн-ын даацтай

300000

50-60 тн-ын даацтай

360000

60-70 тн-ын даацтай

420000

70-80 тн-ын даацтай

480000

80-90 тн-ын даацтай

570000

90-100 тн-ын даацтай

630000

100-аас дээш даацтай

660000

7

Тусгай зориулалтын автомашин

 

22500

8

Трактор, өөрөө явагч бусад хэрэгсэл

 

14000

9

Бага оврын трактор

 

7000

10

Чиргүүл \даацаар\

1 тн тутамд

7000

 

АГААРЫН БОХИРДЛЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ

АТБӨЯХ-ийн ангилал

 

Бензин хөдөлгүүртэй

Дизель хөдөлгүүртэй

 

Жилд ногдуулах төлбөр/төгрөгөөр/

СО2 хийн ялгарал(г/км)

СО2(%)

 

Хөдөлгүүрийн

багтаамж

А

121-180

5,5-8,0

   1500 хүртэл

1800

Б

181-250

8,1-10,5

1501-2500

2100

В

251-350

10,6-12,0

2501-3500

3500

Г

351-500

12,1-13,5

3501-4500

5000

Д

501-750

13,6-14,5

4501-5500

7500

Е

751-ээс дээш

14,6-аас дээш

5501-ээс дээш

9500

           

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  

2018 оны 03 дугаар сарын 26 –ны өдрийн  07/04 дугаар тогтоолын хавсралт

 

ОРОН НУТГИЙН АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖ

АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ       /төгрөгөөр/

Нэг.

Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн төрөл

Төлбөрийн хэмжээ

1.1

Мотоцикл

 

3000

1.2

Суудлын автомашин /хөдөлгүүрийн багтаамжаар/

2001 см3 хүртэл

10000

2001-3001 см3

15000

3001 см3 болон түүнээс

20000

1.3

Автобус

14 хүртэл хүний суудалтай

20000

45 хүртэл хүний суудалтай

30000

1.4

Ачааны автомашин /даацаар/

1,5 тн хүртэл

20000

1,5-5 тн

25000

5-10 тн

30000

10-20 тн

20000

20 тн-оос дээш

30000

1.5

Тусгай зориулалтын өөрөө явагч хэрэгсэл

 

20000

1.6

Трактор, өөрөө явагч бусад хэрэгсэл

 

15000

1.7

Чиргүүл /даацаар/

5 тн хүртэл

10000

5 тн болон дээш

20000

1.8

Бага оврын трактор

 

8000

Хоёр.

Нийтийн эзэмшлийн авто зогсоолууд

 

төлбөргүй