card

ӨВӨРХАНГАЙ ДУГААРТАЙ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ

                  /төгрөгөөр/

 

Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн төрөл

 

Албан татварын хэмжээ

1

2 дугуйтай мотоцикль

2200

2

3 дугуйтай мотоцикль

3400

3

Суудлын автомашин

/Цилиндрийн багтаамжийн 1см3 тутамд төгрөгөөр/

а/2001 см3 хүртэл

18

б/2001-3001 см3 хүртэл

20

в/3001 см3 болон түүнээс дээш

25

4

Микроавтобус /15 хүртэл суудалтай/

35000

5

Автобус

50000

6

Ачааны автомашин

 

1 хүртэл тн-ын даацтай

26000

1-2 тн-ын даацтай

37000

2-3 тн-ын даацтай

47000

3-5 тн-ын даацтай

57000

5-8 тн-ын даацтай

85000

8-10 тн-ын даацтай

95000

10-20 тн-ын даацтай

120000

20-30 тн-ын даацтай

180000

30-40 тн-ын даацтай

240000

40-50 тн-ын даацтай

300000

50-60 тн-ын даацтай

360000

60-70 тн-ын даацтай

420000

70-80 тн-ын даацтай

480000

80-90 тн-ын даацтай

570000

90-100 тн-ын даацтай

630000

100 тн-оос дээш даацтай

660000

7

Тусгай зориулалтын автомашин

22500

8

Трактор өөрөө явагч бусад хэрэгсэл

14000

9

Бага оврын трактор

7000

10

Чиргүүл /даацын 1 тн тутамд /

7000

 

АГААРЫН БОХИРДЛЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ

АТБӨЯХ-ийн ангилал

 

Бензин хөдөлгүүртэй

Дизель хөдөлгүүртэй

 

Жилд ногдуулах төлбөр/төгрөгөөр/

СО2 хийн ялгарал(г/км)

СО2(%)

 

Хөдөлгүүрийн

багтаамж

А

121-180

5,5-8,0

   1500 хүртэл

1800

Б

181-250

8,1-10,5

1501-2500

2100

В

251-350

10,6-12,0

2501-3500

3500

Г

351-500

12,1-13,5

3501-4500

5000

Д

501-750

13,6-14,5

4501-5500

7500

Е

751-ээс дээш

14,6-аас дээш

5501-ээс дээш

9500

           

 

ОРОН НУТГИЙН АВТО ЗАМ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ   /төгрөгөөр/

Дд

Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн төрөл

Төлбөрийн хэмжээ

1

Мотоцикль

1000

2

Суудлын автомашин

(Хөдөлгүүрийн багтаамжаар)

2001см3 хүртэл

4000

2001-3001см3

5000

3001см3 түүнээс дээш

6000

3

Автобус

14 хүртэл хүний суудалтай

6000

45 хүртэл хүний суудалтай

10000

 

 

4

 

 

Ачааны автомашин (даацаар)

1,5 тн хүртэл

6000

1,5-5тн

8000

5-10тн

10000

10-20тн

15000

20тн болон түүнээс дээш

25000

5

Тусгай зориулалтын

 

12000

6

Трактор өөрөө явагч хэрэгсэл

 

10000

7

Чиргүүл(даацаар)

5тн хүртэл

6000

5тн болон түүнээс дээш

15000

8

Бага оврын трактор

 

5000